การเลี้ยงสุนัขพันธุ์บูลล์ เทอร์เรีย วิธีเลี้ยงบูลล์ เทอร์เรีย นิสัยบูลล์ เทอร์เรีย หมาบูลล์ เทอร์เรีย

การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บูลล์ เทอร์เรีย Bull Terrier

การดูแลเลี้ยงสุนัขพันธุ์บูลล์ เทอร์เรีย Bull terrier

ลักษณะและพฤติกรรมของสุนัขสายพันธุ์บูลล์ เทอร์เรีย Bull Terrier

 • ความสูงและน้ำหนัก บูลล์ เทอร์เรียสูงราวๆ 22นิ้ว สำหรับตัวผู้ และมีน้ำหนักประมาณ 27 กิโลกรัม
  ตัวเมียจะสูง ประมาณ21 นิ้ว น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 22.5 กิโลกรัม
 • สีของบูลล์ เทอร์เรีย สี ขาว ดำ แทนแกมแดง น้ำตาล บางตัวจะผสมดำกับขาว หรือ น้ำตาลกับเหลือง ส่วนใหญ่มักจะแต้ม ด่างขาวตามตัว
 • บูลล์ เทอร์เรียเหมาะสำหรับ ผู้ที่เชี่ยวชาญสุนัขพันธุ์นี้โดยเฉพาะ
 • บูลล์ เทอร์เรียไม่เหมาะสำหรับ คนทั่วๆไป และคนรักสวยรักงาม
 • สิ่งที่จำเป็นสำหรับสุนัขบูลล์ เทอร์เรีย จำเป็นต้องพาไปออกกำลังกาย เลี้ยงได้ในทุกขนาดบ้าน เล็กกลางใหญ่ ให้ความรักและใส่ใจเป็นอย่างมาก เพราะเขาจะรักเจ้าของมากเช่นกัน
  การเสริมสวยไม่จำเป็นมากสำหรับเทอร์เรียพันธุ์นี้
 • ข้อดีของสุนัขบูลล์ เทอร์เรีย เฝ้าบ้านได้ และจะรักเจ้านายมากและตอบโต้แทนได้เมื่อนายโดนทำร้าย
 • ข้อเสียของสุนัขบูลล์ เทอร์เรีย หากปล่อยปละละเลยแล้วละก็ สุนัขพันธุ์จะกลายเป็นสุนัขที่โหดร้าย เลยทีเดียว ข้อเสียอีกอย่างคือ เขาจะค่อนข้างอ่อนไหวต่ออากาศที่เย็น และชื้น
 • ช่วงอายุของสุนัขบูลล์ เทอร์เรีย ประมาณ 12-15 ปี

Gallery Bull Terrier รูปภาพบูลล์ เทอร์เรีย
สายพันธุ์สุนัขชนิดต่างๆ
บทความน่ารู้เกี่ยวกับสุนัข