อาหารสุนัขที่จำเป็นสำหรับสุนัข เวลาให้อาหารสุนัข

วิธีให้อาหารสุนัข เทคนิคการให้อาหารสุนัข เวลาให้อาหารสุนัข

การให้อาหารสุนัข เลือกอาหารสุนัขให้สุนัข

เทคนิคการให้อาหารสุนัข

  1. การให้อาหารสุนัขแบบล่วงหน้าเผื่อเอาไว้ วิธีให้คือ นำเอาอาหารสุนัขแบบเม็ดใส่ชาม เอาไว้ บนถาดที่มีน้ำรองกันมดขึ้นอาหาร กะคำนวณให้ได้ปริมาณ ตามที่สุนัขทานในทุกๆวัน การให้อาหาร สุนัขในแบบนี้ สุนัขจะสามารถทานได้ทั้งวัน ทั้งคืน สะดวกต่อเจ้าของไม่ต้องมาห่วง ตลอดเวลา ว่าอาหารจะพอทานไหมหรือสุนัขจะหิว หรือไม่แต่จะทำให้เจ้าของไม่ทราบเลย ว่าตัวไหนทาน มากน้อยแค่ไหนและไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสุนัขตัวไหน ไม่สบาย หรือทานมากเกินไปหรือไม่สบาย
  2. การให้อาหารสุนัขแบบเป็นเวลา การกำหนดเวลาให้อาหารเขาเป็นเวลา ตรงเป้ะเป็นการสร้างนิสัย ที่ดีกับเขาไปในตัว ให้รู้จักเวลาในการทานอาหาร และทำให้ท่านเจ้าของได้วิเคราะห์ว่าเขาสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่สบายใจแต่ละมื้อที่เขาทาน เช่นหากทานน้อยอาจจะไม่สบาย หรือไม่ทาน อาหารไม่แหว่งเลย อาจจะไม่สบาย เบื่ออาหาร และสิ่งสำหรับการให้อาหารสุนัขแบบตรงเวลาคือ จำกัดเวลาการกินอาหารแต่ละมื้อของสุนัข 25-30 นาที จึงเก็บอาหารทั้งหมด และนำมาเก็บมาไว้ ในมื้อต่อๆไป
  3. การให้อาหารสุนัขตามปริมาณของการกินของสุนัขแต่ละตัว การให้อาหารสุนัขแบบนี้จะทำให้เจ้าของสุนัข ทราบและวิเคราะห์ถึงลักษณะการกินของสุนัข
    แต่ละตัว ได้เป็นอย่างดี เช่น สุนัขบางตัวกินมาก สุนัขบางตัวกินน้อย และขจัดปัญหาการแย่งอาหาร กันกินในหมูเพื่อนฝูงสุนัข ที่สำคัญเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้สุนัขไม่ให้กินมากไปหรือน้อยไปอีกด้วย

บทความน่ารู้เกี่ยวกับอาหารสุนัข
บทความน่ารู้เกี่ยวกับสุนัข
สายพันธุ์สุนัขชนิดต่างๆ