วิธีการให้อาหารในสภาวะต่าง ให้อาหารสุนัขท้อง อาหารสำหรับสุนัขแก่

การให้อาหารสุนัขในสภาวะต่างๆ วิธีให้อาหารสุนัข

ออกกำลังกายสุนัข พาสุนัขวิ่ง ฝึกสุนัข

วิธีให้อาหารสุนัขสำหรับสภาวะต่างๆ

ปริมาณอาหารที่จะให้แก่สุนัขนั้นแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละตัวเพราะขึ้นอยู่กับความต้องการพื้นฐานที่ต่างกันเช่น ขนาดช่วงวัย ระยะ ตั้งท้องกำลังป่วยหรือฟื้นไข้ เป็นต้น จึ้งเป็นเรื่องที่เจ้าของสุนัขควรสังเกต เอาใจใส่และ ตัดสินใจให้ปริมาณอาหารในจำนวนที่เหมาะสมสำหรับสุนัขแต่ละตัว อย่าให้สุนัขกินมากหรือน้อยไปแต่ละมื้อ โดยอาจสังเกตจากท้องของสุนัขที่อิ่มจะขยายมากกว่ากระดูกซี่โครงเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่กินจนป่องเต็มที่ หรือเอวกิ่วจนดูไม่ได้ และควรติดตามดูสภาพความสมบูรณ์ของสุนัข ซึ่งคงจะบอกได้ค่าวๆว่าสุนัขได้รับอาหาร เพียงพอหรือไม่

การให้อาหารสุนัขในสภาวะต่างๆ

บทความน่ารู้เกี่ยวกับสุนัข
สายพันธุ์สุนัขชนิดต่างๆ