วิธีให้อาหารสำหรับสุนัขแม่ลูกอ่อน ให้อาหารอะไร สุนัขแม่ลูกอ่อนตั้งท้องกินอะไร สารอาหาร

สุนัขแม่ลูกอ่อนกินอะไร วิธีให้อาหารสุนัขแม่ลูกอ่อน

ออกกำลังกายสุนัข พาสุนัขวิ่ง ฝึกสุนัข

การให้อาหารสุนัขแม่ลูกอ่อน

อาหารที่ใช้เลี้ยงสุนัขแม่ลูกอ่อนนี้ไม่ได้ให้เฉพาะแม่สุนัขเท่านั้น มันต้องถ่ายทอดไปยังลูกสุนัข ด้วยการเปลี่ยนเป็นน้ำนม ดังนั้นช่วงที่ลูกสุนัขกินนมควรให้อาหารเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าของอาหารที่เคยให้ ตามปกติจนลูกสุนัขอายุ 3-4 สัปดาห์

นอกจากนี้ในอาหารควรจะต้องเพิ่มแร่ธาตุโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัส เพราะขณะที่แม่สุนัขกำลังให้นมลูก จะถูกดึงแคลเซียมและฟอสฟอรัสจากรางกายไปยังน้ำนมทำให้ระดับแคลเซียมในร่างกายต่ำ แม่สุนัขอาจมีอาการไข้น้ำนม คือแสดงอาการชักเกร็ง น้ำลายไหล ยึด ดังนั้นควรหาทางป้องกันโดยการ เพิ่มแคลเซียมลงในอาหารตามความจำเป็น หลังจากสัปดาห์ที่ 5 เป็นต้นไปลูกสุนัขก็จะเริ่มกินอาหารแข็ง และกินน้ำนมลดลง แม่สุนัขก็ควรกินอาหารลดลงด้วย

ในวันที่สองถึงวันที่สี่ให้อาหารน้อยลงกว่าที่ให้คือ 1/4, 1/2 และ 3/4 ของอาหารที่ให้ตามปกติตามลำดับ และวันที่ห้าก็ให้อาหารตามปกติ การลดอาหารแล้วมาเพิ่มขึ้นจะทำให้แม่สุนัขผลิตน้ำนมลดลงและช่วยรักษา เต้านมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

การให้อาหารสุนัขในสภาวะต่างๆ

บทความน่ารู้เกี่ยวกับสุนัข
สายพันธุ์สุนัขชนิดต่างๆ