การทำความสะอาดฟันสุนัข แปรงฟันสุนัขทำอย่างไร

วิธีการดูแลฟันสุนัข การทำความสะอาดฟันสุนัข แปรงฟันสุนัข

การดูแลฟันสุนัข

การแปรงฟัน ทำความสะอาดซอกฟันสุนัข ให้สะอาด

โดยปกติแล้วสุนัขฟันผุนากมาก แต่เห็นบ่อยๆ คือ เหงือกของสุนัขจะอักเสบบ่อยๆ เกิดจากฟันสุนัขไม่สะอาด อาหารเข้าไปติดตามซอกเหงือก ซอกฟัน หมักหมม เพราะไม่ได้ทำความสะอาดนั้นเอง ไม่เหมือนคนเราที่ ยังต้องทำความสะอาดฟันเป็นประจำอยู่ทุกวัน ปัญหาเรานี้เลยไม่ค่อยเกิดขึ้นกับคน เศษอาหาร คราบหมักหมม มักจะจับกันเป็น คราบเหลืองๆ เกาะติดอยู่ที่ผิวฟันคื อหินปูนนั่นเอง บางทีหินปูนมีมาก และลุกลามไปถึงเหงือก ทำให้เหงือกอักเสบ มีกลิ่นปาก และเป็น เจ้าหินปูนตัวดีนี้เองที่ทำให้ฟันผุ เมื่อปล่อยทิ้งไว้ ก็จะลามไปทั่วไป ซี่ฟัน และในที่สุดฟันจะหลุด

วิธีป้องกันการจับตัวของคราบหินปูนที่ก่อตัวสะสมกันเป็นระยะเวลานาน คือ ท่านควรให้สุนัขของท่านนั้น กินอาหารประเภทสำเร็จรุปที่เป็นเม็ดแห้ง หรือให้แทะกระดูกสำหรับสุนัข เพื่อเป็นการขัดฟันไปในตัว คราบอาหาร หรือ สิ่งสะสมตามซอกฟันก็จะหลุดติดตาม กระดูก หรือ อาหารสำเร็จรูปออกมาก นี่เป็นวิธีที่ง่าย ที่สุดและสะดวกที่สุด แต่ก็อาจจะไม่ได้ผลมากเท่าที่ควร ถ้าจะให้ดี ควรจะพาสุนัขของท่านไปตรวจสุนัขภาพฟัน สม่ำเสมอกับสัตวแพทย์ ดีที่สุด

บทความน่ารู้เกี่ยวกับสุนัข
สายพันธุ์สุนัขชนิดต่างๆ