วิธีให้อาหารสุนัขหย่านม ให้อาหารอะไร สุนัขหย่านมอะไร สุนัขอดนม ควรกินอะไรดี

สุนัขหย่านมควรให้กินอะไร อาหารที่ให้สุนัขหย่านม

ออกกำลังกายสุนัข พาสุนัขวิ่ง ฝึกสุนัข

การให้อาหารสุนัขหย่านม

ลูกสุนัขหย่านมเมื่ออายุประมาณ 4-6 สัปดาห์ แต่ลูกสุนัขจะเริ่มกินอาหารได้แล้วเมื่ออายุ 3-4 สัปดาห์ อาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกสุนัขอย่านมใหม่ๆ นี้ให้สูตรเดียวกับสูตรอาหารสำหรับแม่สุนัขกำลังเลี้ยงลูก เพราะสุนัขทั้งสองวัยต่างต้องการธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส รวมทั้งวิตามินในอัตราสูงเพื่อนำไปเสริมสร้าง กระดูกในลูกสุนัขและทดแทนส่วนที่เสียไปกับนมแม่

นอกจากนี้ยังต้องการปริมาณโปรตีนที่สูงด้วยดังนั้นสูตรอาหารสำหรับลูกสุนัขกำลังหย่านม และแม่สุนัขในช่วงนี้ ควรใช้สูตรเนื้อสัตว์บด 55 ส่วนข้าว 23 ส่วนผัก 8 ส่วนไขมัน 6 ส่วนวิตามินและเกลือแร่3 ส่วน ในระยะ 3 เดือน แรกให้ลูกสุนัขกินอาหารปริมาณ 200-350 กรัมต่อวัน

ส่วนแม่สุนัขให้กินมากกว่าปกติ 2-3 เท่า ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณลูกทีต้องเลี้ยง ลูกมากก็กินมาก ลูกน้อยก็กินน้อย สำหรับเวลาที่เหมาะสมควรให้อาหารลูกสุนัขวันละ 4 เวลา จนอายุ 3 เดือน ต่อจากนั้นจึงให้วันละ 3 เวลา จนถึงอายุ 6 เดือน หลังจากนั้น ผู้เลี้ยงอาจให้อาหารวันละ 2 ครั้งหรือครั้งเดียวก็ได้ถ้าไม่สะดวก แต่ต้องให้มี อาหารพอกิน 24 ชั่วโมง

การให้อาหารสุนัขในสภาวะต่างๆ

บทความน่ารู้เกี่ยวกับสุนัข
สายพันธุ์สุนัขชนิดต่างๆ